Eind juni 2023 verschijnt mijn Young Adult roman Voel bij uitgeverij Clavis.

– Een vlucht uit de werkelijkheid, een verlangen naar geborgenheid, een zoektocht naar eigenheid. Voor young adults.-